Miljö och kvalitet

Våra ledord
  • Att visa god lyhördhet och genomtänkta samarbetsformer gentemot alla kunder, samt att göra rätt från början är bästa sättet att hålla god kvalitet inom våran verksamhet.
  • Att råda och informera alla parter inom projektets omfattning, för att säkerställa en felfri produkt.
  • Att vara noga med uttorkning av material för att eliminera risken för fukt och mögelproblem.
  • Att sortera byggavfall direkt på byggarbetsplatsen.
  • Att använda sunda och miljövänliga material i våra arbeten.
  • Att samarbeta med miljöförespråkande konsulter och underentreprenörer.
  • Att vara noga med att täcka material för att förhindra fukt.
  • Att vid minsta misstanke att rivningsmaterial inom förordningen ”farligt avfall” ingår kontakta sakkunnig.
  • Att hjälpa kunder att utveckla och genomföra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Att regelbundet utbilda våra medarbetare i aktuella miljö och kvalitets föreskrifter.