DGT Bygg AB

[su_service title=”Våra ledord” icon=”icon: hand-o-up” size=”40″][/su_service]

 • Att visa god lyhördhet och genomtänkta samarbetsformer gentemot alla kunder, samt att göra rätt från början är bästa sättet att hålla god kvalitet inom våran verksamhet.
 • Att råda och informera alla parter inom projektets omfattning, för att säkerställa en felfri produkt.
 • Att vara noga med uttorkning av material för att eliminera risken för fukt och mögelproblem.
 • Att sortera byggavfall direkt på byggarbetsplatsen.
 • Att använda sunda och miljövänliga material i våra arbeten.
 • Att samarbeta med miljöförespråkande konsulter och underentreprenörer.
 • Att vara noga med att täcka material för att förhindra fukt.
 • Att vid minsta misstanke att rivningsmaterial inom förordningen ”farligt avfall” ingår kontakta sakkunnig.
 • Att hjälpa kunder att utveckla och genomföra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Att regelbundet utbilda våra medarbetare i aktuella miljö och kvalitets föreskrifter.
  [su_spacer size=”50″]