DGT Bygg AB

FÖRETAGET

Om oss

DGT Bygg AB är ett bygg och anläggningsföretag med mångårig erfarenhet inom byggbranschen.
Företaget har sitt säte i Mellerud och vårt arbetsområde är främst i Dalsland och Bohuslän men även andra områden kan vara aktuella.

Företaget startades i februari 1999 och drivs idag av Tomas Henriksson. Vi är idag 11 personer i företaget som arbetar med våra uppdrag tillsammans med övriga hantverkare inom branschen.

cropped-ikon.png

Tidslinje

Hus2

Vår vision

Genom yrkesskicklighet ska vi uppfylla kundens intresse till vårt och bygga ett samhälle som förespråkar hållbar utveckling.

INGET PROJEKT ÄR FÖR LITET

Vi skyddar våra medarbetares personuppgifter!

Det är viktigt för oss på DGT BYGG AB att man känner sig trygg med hur vi hanterar era personuppgifter. GDPR är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL.
GDPR börjar gälla här i Sverige 25/5 2018. Avsikten med den nya lagstiftningen är att se till att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Som arbetsgivare använder vi bara den information om dig som behövs för att hantera kontakten mellan oss och dig i samband med din anställning. Vi är därför öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparat hos oss.

Miljö och kvalitet

VÅRA LEDORD

  • Att visa god lyhördhet och genomtänkta samarbetsformer gentemot alla kunder, samt att göra rätt från början är bästa sättet att hålla god kvalitet inom våran verksamhet.
  • Att råda och informera alla parter inom projektets omfattning, för att säkerställa en felfri produkt.
  • Att vara noga med uttorkning av material för att eliminera risken för fukt och mögelproblem.
  • Att sortera byggavfall direkt på byggarbetsplatsen.
  • Att använda sunda och miljövänliga material i våra arbeten.
  • Att samarbeta med miljöförespråkande konsulter och underentreprenörer.
  • Att vara noga med att täcka material för att förhindra fukt.
  • Att vid minsta misstanke att rivningsmaterial inom förordningen ”farligt avfall” ingår kontakta sakkunnig.
  • Att hjälpa kunder att utveckla och genomföra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Att regelbundet utbilda våra medarbetare i aktuella miljö och kvalitets föreskrifter.