Företaget

DGT Bygg AB är ett bygg och anläggningsföretag med mångårig erfarenhet inom byggbranschen.
Företaget har sitt säte i Mellerud och vårt arbetsområde är främst i Dalsland och Bohuslän men även andra områden kan vara aktuella.

Företaget startades i februari 1999 och drivs idag av Tomas Henriksson. Vi är idag 11 personer i företaget som arbetar med våra uppdrag tillsammans med övriga hantverkare inom branschen.

Tidslinje

 • 1999

  Företaget startas

  Företaget startas av 3 delägare, första bokstaven i respektive namn bildade företagsnamnet DGT.

 • 2008

  Ägarbyte

  Tomas tar över företaget och är sedan dess ensam ägare till DGT Bygg AB.

 • 2015

  Nya lokaler

  Fd. Vägverkets lokaler strax utanför Mellerud köps in och där verksamheten fortfarande bedrivs.

 • 2016

  Nyanställningar

  Personalstyrkan utökas med 4 personer i samband med övertagande av ett annat företag.

Vår vision

Genom yrkesskicklighet ska vi uppfylla kundens intresse till vårt och bygga ett samhälle som förespråkar hållbar utveckling.

INGET PROJEKT ÄR FÖR LITET!

Vi skyddar våra medarbetares personuppgifter!

Det är viktigt för oss på DGT BYGG AB att man känner sig trygg med hur vi hanterar era personuppgifter. GDPR är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL.
GDPR börjar gälla här i Sverige 25/5 2018. Avsikten med den nya lagstiftningen är att se till att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Som arbetsgivare använder vi bara den information om dig som behövs för att hantera kontakten mellan oss och dig i samband med din anställning. Vi är därför öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparat hos oss.

Ommålning av fastigheter!

Just nu fräschar vi upp våra fastigheter. Fastigheterna målas i en grå nyans och samtliga portar kommer att bli svarta.
Vi passar också på att förnya våra markiser som naturligtvis kommer att få DGT Byggs gula loggas färg.